Έγχρωμος καρδιολογικός υπέρηχος με δυνατότητα μεταφοράς και εκτός ιατρείου για την απεικονηστική υποστήριξη της κλινικής διάγνωσης όταν απαιτείται.