Οι αναλυτές μας δίνουν τη δυνατότητα να καταλήγουμε σε άμεση διάγνωση, όταν είναι απαραίτητο, πραγματοποιώντας βοχημικές και γενικές αίματος στην κλινική μας.