Μοντέρνο ακτινολογικό εργαστήριο με χρήση καινούριου, compact CR (Computed radiography).