Βασικές κυτταρολογικές εξετάσεις

Βασικές χρώσεις παρασκευασμάτων και παρατήρηση σε υψηλών προδιαγραφών μικροσκόπιο ώστε πολλές φορές να αποφεύγεται η αποστολή σε ιστοπαθολογικό εργαστήριο.