Ανεξάρτητο οργανωμένο χειρουργείο

 Οι χειρουργικές επεμβάσεις μας γίνονται σε ανεξάρτητο χώρο, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, καθώς χρησιμοποιούμε εισπνευστική αναισθησία με τις καλύτερες αναισθητικές κτηνιατρικές μηχανές (Matrix) και πλήρη παρακολούθηση του ζώου με monitor πολλαπλών λειτουργιών συμπεριλαμβανομένου καπνογράφου (μέτρηση του CO2 της εκπνοής), αλλά – πολύ πιο σημαντικό – με κτηνίατρο που παρακολουθεί αποκλειστικά την αναισθησία.