Βασικός στόχος κατά την ανακαίνιση της κλινικής μικρών ζώων στη Γλυφάδα ήταν ο σαφής διαχωρισμός των τμημάτων, ούτως ώστε να λειτουργούν ταυτόχρονα και απρόσκοπτα. Έτσι δημιουργήθηκαν τρία επίπεδα τα οποία συνδέονται με ένα μοντέρνο, πιστοποιημένο ανελκυστήρα.

1. Ισόγειο:Αίθουσα αναμονής, εξεταστήριο, γραφείο κτηνίατρων

2. Υπόγειο:Χειρουργείο, αίθουσα ανάνηψης, γραφείο, κτηνιατρικός υπερηχοτομογράφος, αποθήκη.

3. 1ος Όροφος: Κτηνιατρικό ακτινολογικό, εμφανιστήριο, βιοχημικό και κτηνιατρικό αιματολογικό εργαστήριο, φύλαξη ζώων, κουρέματα, WC

Όλοι οι χώροι είναι πλήρως κλιματιζόμενοι και εξαεριζόμενοι.

Σε κάθε επίπεδο υπάρχει επίσης ξεχωριστό τερματικό Η/Υ με πρόσβαση στον κεντρικό υπολογιστή (server), στον οποίο βρίσκονται ψηφιοποιημένα όλα τα έγγραφα, τόσο τα απαραίτητα για τη λειτουργία της κτηνιατρικής κλινικής (φόρμες, φυλλάδια φαρμάκων, πίνακες), όσο και οι καρτέλες των ζώων.

Η χρήση χαρτιού περιορίζεται στο ελάχιστο.

Οι καρτέλες των ζώων είναι πλήρεις και περιλαμβάνουν (εκτός από τους πίνακες εμβολιασμών, κλινικών εξετάσεων κλπ), ψηφιοποιημένες όλες τις εξετάσεις και τις ακτινογραφίες των ζώων ώστε οι κτηνίατροι να έχουν άμεση πρόσβαση.

Οι καρτέλες είναι διαθέσιμες στους ιδιοκτήτες που το επιθυμούν από την ιστοσελίδα αυτή. Με την εισαγωγή ενός προσυμφωνημένου κωδικού κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να κατεβάσει την πλήρη καρτέλα του ζώου του σε μορφή Word, ώστε να μπορεί να παρέμβει κυρίως στους πίνακες αποπαρασιτισμών που γίνονται με μεγάλη συχνότητα αλλά και να έχει μιά συγκεντρωτική εικόνα των εξετάσεων του ζώου του.

Back to top
Go to bottom